Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!

O, mal yığar ve onu sayar durur.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.

Hayır! Kesinlikle o, “hutame”ye atılacaktır.

“Hutame”nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

O (ateş), kalplere çöreklenmektedir.

O (ateş), onların üzerine kilitlenecektir.

Uzatılmış (sapasağlam) sütunlar arasında.