Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen herkesin vay haline!

O ki, mal toplamış ve onu tekrar tekrar saymıştır.

Malının kendisini ebedi kılacağını zanneder.

Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

Resulüm! Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin?

O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

Öyle bir ateş ki, tırmanıp kalplerin üstüne çıkar.

O, onların üzerine kapatılacaktır.

(Onlar) uzatılmış direklere bağlı olarak.