Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır.

Hayır; andolsun o, «hutame»'ye atılacaktır.

«Hutame»nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Allah'ın tutuluşturulmuş bir ateşidir,

Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır.

O, onların üzerine kilitlenecektir;

(Kendileri de) Dikilip yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).