Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).


1. veylun : yazıklar olsun, vay haline
2. li kulli : hepsi için, herbiri için vardır
3. humezetin : arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getirme
4. lumezetin : kaş-göz hareketleriyle alay etme

Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu).


1. ellezî : o ki, ki o
2. cemea : biraraya getirdi, topladı
3. mâlen : mal olarak
4. ve addede-hu : ve onu adetlendirdi, onu tekrar tekrar saydı

Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).


1. yahsebu : zannediyor, sanıyor
2. enne : olduğunu
3. mâle-hu : malını
4. ahlede-hu : onu halid kıldı, onu ebedî kıldı

Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti).


1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. le yunbezenne : mutlaka atılacak
3. fî el hutameti : hutamenin içine, hutameye, tutuşturulmuş ateşe

Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu).


1. ve mâ : ve şey
2. edrâ-ke : sana bildirdi
3. : olmadı
4. el hutameti : hutame

Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu).


1. nâru allâhi : Allah'ın ateşi
2. el mûkadetu : tutuşturulmuş

Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti).


1. elletî : ki o
2. tettaliu : muttali olursun, maruz kalırsın
3. alâ el ef'ideti : yüreklerin üzerine

İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).


1. inne-hâ : muhakkak ki o
2. aleyhim : onlara, onların üzerine
3. mu'sadetun : kapatılmış, örtülmüş

Fî amedin mumeddedeh(mumeddedetin).


1. : içinde, vardır
2. amedin : direkler
3. mumeddedetin : uzatılmış yüksek