Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlere, başkalarıyla eğlenenlere.

Ki onlar malı yığar da sayar durur.

Sanır ki malı onu ebediyen yaşatacak!

Heyhat! Hiç kuşkusuz, o hutame'ye atılacaktır.

Hutame'nin ne olduğunu biliyor musun?

Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

Yüreklere kadar işler.

Üzerlerine kapılar kapatılır.

Uzun sütunlara bağlanmışlardır.