De ki: O Allah, birdir.

Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

Doğurmaz ve doğmamıştır.

Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.