De ki: O, Allah birdir.

Allah sameddir.

O, doğurmamış ve doğmamıştır.

Onun hiçbir dengi yoktur.