De ki: "HÛ Allâh EHAD'dır! (son - sınır kavramsız TEK'tir)"

"Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"

"Doğurmamış ve doğurulmamıştır; (kendisinden varolmuş meydana gelmiş ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur)"

"O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı! (hiçbir düşünülen O'na denk özellikler açığa çıkaramaz. )"