(Ey Rasûlüm, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyen o Kureyş’e) de ki: O, Allah’dır, birdir (eşi ortağı yoktur).

Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.

Doğurmadı O, doğurulmadı da...

Hiç bir şey de, O’na denk olmamıştır.