De ki: O Allah Bir'dir.

Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.

Doğurmamıştır, doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir (ve olamaz da).