De ki: O Allah bir tektir.

Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

O doğurmamış ve doğmamıştır.

Hiçbir şey O'na denk değildir.