De ki, 'O ALLAH bir tektir.'

'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'

'Doğurmamıştır, doğurulmamıştır.'

'Hiçbir kimse de O'na denk değildir.'