De ki: «O Allah tek birdir.

Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

Doğurmadı ve doğurulmadı.

O'na bir küfüv (denk) de olmadı!»