De ki: O Allah tektir.

Allah Samed'dir.

O doğurmamış ve doğmamıştır.

Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.