De ki: O Allahdır, bir tekdir,

(O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).

Doğurmamışdır, doğurulmamışdır O.

Hiçbir şey Onun dengi (ve benzeri) değildir.