De ki: 'O Allah, Ehad’dir (birdir)!'

'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'

'Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır!'

'Ve O’na hiçbir şey denk olmamıştır!'