De ki: O Allah; bir tektir.

Allah'tır, Samed'dir.

Doğurmamış ve doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O'na denk değildir.