De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir).”

Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).

O, doğurmadı ve doğurulmadı.

Ve O’nun bir dengi olmadı (olamaz).