De ki: O Allah birdir.

Allah Samed'dir.

O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

Hiç bir şey O'nun dengi değildir.