De ki: «O Allah birdir.»

«Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»

«(O) Doğurmadı ve doğurulmamıştır.»

«Ve O'na hiçbir şey denk (mümasil) olmamıştır.»