De ki: O Allah bir tektir.

Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.

Doğurmamış, doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir.