De ki: -O Allah birdir.

Allah sameddir.

Baba olmamıştır ve doğmamıştır.

Hiç kimse de O’na denk olamaz.