De ki: O Allâh birdir.

Allâh Samed'dir.

Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.