Kul huvallâhu ehad(ehadun).


1. kul : de, söyle
2. huve allâhu : O Allah ki
3. ehadun : bir kimse, bir başkası

Allâhus samed(samedu).


1. allâhu : Allah
2. es samedu : samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması

Lem yelid ve lem yûled.


1. lem yelid : o doğurmadı
2. ve lem yûled : ve doğurulmadı

Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).


1. ve lem yekun : ve olmamıştır, olmaz
2. lehu : ona ait, onun
3. kufuven : denk, eş
4. ehadun : bir kimse, bir başkası