De ki: O Allah birdir.

Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.

O doğurmamış, doğmamış,

Hiçbir şey Ona denk olmamıştır.