De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!

Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!

Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!