Gök yarıldığında,

Yıldızlar parçalanıp döküldüğünde,

Denizler birbirine kaynayıp karıştığında,

Kabirler deşilip içindekiler ortaya çıkarıldığında,

Herkes öndon gönderdiğini ve geriye neler bıraktığını bilecek.

Ey insan! O çok şanlı lütuf ve iyiliği bol Rabbına karşı seni aldatan nedir ?

O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur.

Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.

Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).

(10-11) Şüpheniz olmasın ki, üzerinizde koruyucular, şerefli saygıdeğer kâtipler var.

(10-11) Şüpheniz olmasın ki, üzerinizde koruyucular, şerefli saygıdeğer kâtipler var.

Onlar yaptıklarınızı bilirler.

İyiler şüphesiz nîmet içindedirler.

Kötüler de elbette Cehennem'dedirler.

Ceza ve hesap günü varıp oraya girecekler.

Oradan artık ayrılıp uzaklaşamıyacaklar.

Din günü (ceza ve hesap günü) nedir bilir misin ?

Evet, yine din günü nedir bilir misin ?

O gün hiç kimse, diğeri için bir şeye mâlik değildir. Emir o gün ancak Allah'a mahsustur.