Gök, çatlayıp yarıldığı zaman.

Ve yıldızlar dağılıp yayıldığı zaman.

Ve denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman.

Ve kabirlerin içi deşilip dışa atıldığı zaman.

(Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiş olur.

Ey insan! Yüce Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?

O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.

Seni dilediği biçimde terkip etti.

Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var.

Yüce yazıcılar.

Her yapmakta olduğunuzu bilirler.

Şüphesiz iyiler cennettedirler.

Hiç şüphesiz yoldan çıkanlar ise, çılgınca yanan ateşin içindedirler.

Onlar, hesap günü oraya (ateşe) girerler.

Kendileri ondan ayrılıp kaybolacaklar değillerdir.

Hesap gününü sana bildiren şey nedir?

Yine hesap gününü sana bildiren şey nedir?

O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye malik olmadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.