Gök yarıldığı..

Yıldızlar/gezegenler dağılıp, parçalandığı..

Denizler taşırıldığı..

Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman..

Kişi ne hazırlamış olduğunu ne ertelemiş olduğunu bilecektir.

(6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

(6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

O, seni dilediği sûrette tertip etti.

Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.

Oysa üzerinizde kaydediciler var.

Şerefli yazıcılar/Kiramen katibin.

Ne yaptığınızı biliyorlar.

İyiler, elbette nimetler içinde olacaktır.

Kötüler/günahkarlar ise kesinlikle cehennemdedir.

Din günü oraya atılacaklardır.

Onlar, oradan kaybolacak değillerdir.

-Sana bildiren nedir? Din gününün ne olduğunu..

Yine, Din gününün ne olduğunu Sana bildiren nedir?

Hiç kimsenin, hiç kimseye sahip olamayacağı bir gündür. O gün, emir sadece, Allah’ındır.