İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir?

Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.

Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

İyiler ise, kafur (CHO) karıştırılmış bir kadehten içerler.

ALLAH'ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak...

Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.

Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

'Biz sizi ALLAH rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz.'

'Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz.'

Nitekim, ALLAH onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir.

Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.

Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır.

Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

Bir kaynak ki, ona 'Selsebil' denir.

Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün.

Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab'leri onlara temiz bir içecek içirir.

Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.

Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.

Sabah akşam Rabbinin ismini an.

Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

Onları biz yarattık ve yerleştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.