Fil'hakîka geldi insan üzerine dehirden bir müddet o anılır bir şey olmadı

Çünkü biz yarattık o insanı bir takım katgılarla mezcedilmiş (emşac) bir nutfeden, evire çevire mübtelâ kılmak üzerede onu bir semî' basîr yaptık

Her halde biz ona yolu gösterdik, ister şâkir olsun ister nankör kâfir

Çünkü biz, kâfirler için, zincirler, tomruklar, bir de Seıyr hazırladık

Haberiniz olsun ebrar (hayır sahibi iyi insanlar) öyle dolgun bir kadehten içeceklerdir ki mizacı olmuştur kâfur

Bir çeşme, ondan Allahın kulları içer, güzel, yollar açarak akıtırlar onu akıtırlar

Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden korkarlar

Miskîne, yetîme, esire seve seve yemek yedirirler

Size ancak «livechillâh» it'am ediyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür

Çünkü biz rabbımızdan korkarız, bir suratsız kara günden (derler)

Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklıkla bir sürûre indirir

Ve sabırlarına mukabil onlara bir Cennet ve bir harîr verir

Orada erîkeler üzerine dayanmışlardır ne Güneş görürler onlarda ne de zemherîr

Üzerlerine o Cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri mebzûl mebzûl önlerine konmuştur

Hem dolaşılır üzerlerine gümüşten kaplar ve küplerle ki billûrlar

Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır

Ve orada bir kadeh sunulur ki katgısı olmuştur zencefil

Bir çeşme ki denir selsebîl

Ve dolanır etraflarına muhalled evlâdlar, görünce onları sanırsın saçılmış inciler

Ve gördüğün zaman orada bir na'îm ve pek büyük bir mülk görürsün

Üstlerinde bir sündüs esvab yemyeşil ve kalın istebrak, gümüşten bileziklerle süslenmişler, rabları onlara bir şarab-ı tahûr sunmaktadır.

Şöyle diye ki işte bu sizin bir mükâfatınızdı, sa'yiniz meşkûr oldu

Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste

O halde sabret rabbının hukmünü vermesi için de itaat etme onlardan bir âsime veya nanköre

Ve rabbının ismini an hem irken hem ikindileyin

giceden de ona secde et ve tesbih et ona uzun gece

Çünkü onlar pîşini severler ve önlerindeki ağır bir günü bırakırlar

Biz yarattık onları ve kundaklarını biz bağlâdık, dilediğimiz vakıt de kılıklarını tebdil ederiz.

İşte bu bir tezkiredir, dileyen rabbına bir yol tutar

Maamafih Allah dilemeyince dilemezsiniz, çünkü yegâne alîm, hakîm Allahdır

O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır