İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir süre geçmedi mi?

Biz, insanı katışık bir damladan yarattık. Onu imtihan edelim diye onun işitmesini ve görmesini sağladık.

Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük.

Elbette biz, nankörlük edenlere zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık.

İyiler ise, bileşimi kafur olan bir kadehten içerler.

Allah’ın kullarının taşıra taşıra içeceği bir pınardır.

Adaklarını yerine getirenler ve şerri çok yaygın olan bir günden korkarlar.

Sevmelerine rağmen yemeği düşküne, yetime ve esire yedirirler.

-Biz, sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.

Biz, korkunç şiddetli bir günde Rabbimiz'den korkarız.

Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve onlara bir parıltı ve sevinç bahşetmiştir.

Sabrettikleri için onları cennet ve ipek ile ödüllendirmiştir.

Orada tahtlarına kurulmuşlar, ne yakıcı güneş, ne de dondurucu soğuk görürler.

Ağaçların gölgeleri üzerlerine düşmüş, meyvelerini toplamak kolaylaştırılmıştır.

Çevrelerinde ise gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.

Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.

Orada bileşiminde zencebil bulunan bir kadehten içerler.

Orada Selsebil adı verilen pınar..

Etrafında ölümsüz gençler dolaşır. Onları gördüğün zaman saçılmış inci sanırsın.

Nereye baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

Üzerlerinde yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir

İşte bu, sizin için bir ödüldür. Sizin çalışmanızın karşılığıdır.

Şüphesiz Kur’an’ı sana aşama aşama indiren biziz.

Öyleyse, Rabbinin hükmü için sabret, onlardan hiçbir günahkara ve kafire itaat etme.

Sabah, akşam Rabbinin adını zikret.

Geceleri de ona secde et ve gece boyunca onu tesbih et.

Onlar, acele olanı istiyorlar, arkalarındaki ağır bir günü arkalarında bırakıyorlar.

Onları yaratan ve eklemlerini/mafsallarını pekiştiren biziz. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle biz değiştiririz.

Şüphesiz bu bir uyarıdır/öğüttür. Dileyen kimse Rabbine giden yolu tutar.

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Çünkü, Allah, her şeyi bilendir, hakimdir.

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.