Gök çatladığı zaman.

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

Yer dümdüz edildiği,

İçindekileri atıp boşalttığı,

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

Ey insan, Rabbine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O'nunla karşılaşırsın.

Kitabı sağ taraftan verilen,

Kolay bir hesaba çekilecek,

Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir.

Kitabı arkasından verilen ise,

Yok olmayı arzulayacak,

Ve bir ateşte yanacaktır.

Oysa arkadaşları arasında sevinçliydi;

Bir daha (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.

Doğrusu, Rabbi onu görmektedir.

Andolsun akşamın kızıllığına,

Gecenin topladığına,

Dolunay halindeki aya,

Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

Peki onlar neden inanmıyorlar?

Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar?

Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

ALLAH onların sakladıklarını çok iyi bilir.

Onları acı bir azapla müjdele.

İnanıp erdemli davrananlara ise kesilmez bir ödül var.