Semâ inşikak ettiği

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

Ve Arz meddedildiği

ve içindekini atıp boşaldığı

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

Ey o insan! Sen cidden rabbına doğru çabalar da çabalar nihâyet ona mülâkî olursun

O vakıt kitabı sağ eline verilen

Kolay bir hisab ile muhasebe olunur

Ve mesrur olarak ehline gider

Ve amma kitabı «arkasından» verilen

helâk! diye çağırır

Ve Saıyre yaslanır

Çünkü o ehlinde mesrur idi

Çünkü hiç inkılâb görmiyecek sanmıştı

Hayır, çünkü rabbı onu gözetiyordu

İmdi kasem ederim o şefaka

Ve geceye ve derlediğine

Ve derlendiği zaman o Aya

Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya

O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?

Ve karşılarında Kur'an okunduğu vakıt secde etmezler?

Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler

Halbuki Allah içlerindekini biliyor

Onun için onlara elîm bir azâb müjdele

Ancak iyman edip Salih ameller yapanlar başka onlara tükenmez bir ecir var