Gök yarıldığında

ve Rabbini dinleyip haklandığında,

yer uzatılıp dümdüz edildiğinde

ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,

ve Rabbini dinleyip haklandığında,

ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!

O zaman kitabı sağ eline verilen,

kolay bir hesaba tabi tutulur

ve ailesine sevinçli olarak döner.

Ama kitabı arkasından verilen ise,

Helak diye çağırır

ve alevli ateşe yaslanır.

Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.

Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.

Hayır, çünkü Rabbi, onu gözetiyordu.

Şimdi yemin ederim, o şafağa,

geceye ve derlediğine,

ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,

sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!

O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.

Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?

Hatta o küfredenler yalan derler!

Oysa Allah, içlerindekini biliyor.

Onun için onlara acı bir azap müjdele!

Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!