Gök yarıldığı,

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman!

Yer uzatılarak dümdüz yapıldığı,

İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

Ve Rabbine yaraştığı şekilde O'na kulak verip boyun eğdiği zaman.

Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda O'na kavuşacaksın.

O zaman kimin kitabı sağından verilirse,

O kolay bir hesaba çekilecek.

Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Kimin kitabı da sırtının arkasından verilirse.

O, ölümü çağıracak.

Ve çılgın alevli cehenneme girecektir.

Çünkü o, dünyada ailesi arasında sevinç içinde idi.

Rabbine hiç dönmeyeceğini sanmıştı.

Aksine Rabbi onu görmekte idi.

Akşamın alaca karanlığına,

Geceye ve gecenin içinde barındırdığına.

Dolunay halindeki Ay'a andolsun ki,

Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.

Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?

Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar?

Aksine kafir olanlar yalanlıyorlar.

Oysa Allah onların içinde gizlediklerini biliyor.

Onları acıklı bir azab ile müjdele.

İman edenler ve salih ameller işleyenler hariç. Onlar için bitip tükenmeyen mükafat vardır.