Gök, yarılıp parçalandığı,

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman;

Yer, düzlendiği,

İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman.

Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.

Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

Ve kendi ehline (yakınlarına) sevinç içinde dönecektir (yenkalibu).

Kimin de kitabı ardından verilirse,

O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

Çılgın alevli ateşe girecek.

Çünkü o, (dünyada) kendi ehli (yakınları) arasında sevinçliydi.

Doğrusu o, (rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

Hayır; gerçekten rabbi, kendisini çok iyi görendi.

Yoo, şafak vaktine yemin ederim,

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,

Ondördüne girdiği zaman aya;

Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

Şu halde onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?

Kendilerine Kuran okunduğunda secde etmiyorlar.

Tersine, o küfredenler yalanlıyorlar.

Oysa Tanrı, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.

Ancak inanıp salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.