Gök yarıldığı zaman;

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.

Yer düzeltildiği zaman;

İçinde olanları dışarı atıp boşaldığı zaman;

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.

Ey insan; sen Rabbın için çalışıp çabaladın, nihayet O'na kavuşacaksın.

Kimin kitabı sağından verilirse;

Kolayca bir hesab ile muhasebe edilecektir.

Ve ailesine de sevinçli olarak dönecektir.

Ama kimin de kitabı arkasından verilirse;

Derhal helakini temenni edecektir.

Ve çılgın aleve girecektir.

Çünkü o, ailesi içinde iken şımarıktı.

O, hiç dönmeyeceğini sanmıştı.

Hayır; muhakkak Rabbı, onu görmekteydi.

And ederim o şafağa;

Geceye ve derleyip topladığı şeye;

Ve toplu halde geldiğinde aya;

Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.

Öyleyse, ne oluyor onlara da inanmıyorlar?

Ve Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

Bilakis o küfredenler, yalanlıyorlar.

Halbuki Allah, onların sakındıklarını en iyi bilendir.

Onlara elim bir azabı müjdele.

Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna. Onlara bitip tükenmeyen bir ecir vardır.