Gök, yarılıp parçalandığı zaman.

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Ve yer yayılıp dümdüz edildiği zaman.

Ve içinde olanları dışa atıp boşaldığı zaman.

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman (insanoğlu dirilerek yaptıkları ile karşılaşır).

Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda O'na kavuşacaksın.

Ama artık kimin kitabı sağ yanından verilirse.

O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek.

Kendi yakınlarına da sevinç içinde dönmüş olur.

Kimin de kitabı ardından verilirse.

“Yetiş ey ölüm!” diye bağıracak.

Çılgın alevli ateşe girecek.

Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

Hayır! Gerçekten Rabbi, onu çok iyi görendi.

Yooo! Yemin ederim şafak vaktine.

Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere.

Dolunay halini aldığı zaman aya.

Ki şüphesiz siz (Allah'a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.

O halde onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar?

Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.

Oysa Allah, onların içlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir.

O halde onları acıklı bir azap ile müjdele.

Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükâfat) vardır.