Gökyüzü parçalara ayrıldığında,

tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde;

ve yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde,

ve içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında,

tabiatı gereği Rabbine boyun eğerek:

(öyleyse,) ey insan -sen (madem ki) zahmetli bir çaba ile Rabbine yönelmektesin- sonunda mutlaka O'na kavuşacaksın!

Sicili sağ eline verilecek olan kimse,

zamanı geldiğinde kolay bir hesaba çekilecektir;

ve kendi görüş ve anlayışındaki insanlara sevinçle dön(ebil)ecektir.

Sicili arkasından verilecek olan ise,

zamanı geldiğinde tamamiyle yok olmak için yalvaracak:

ama yakıcı ateşe atılacaktır.

Bakın, o adam, (yeryüzündeki hayatında) kendi görüş ve anlayışındaki insanlar arasında keyifle yaşadı;

çünkü, hiçbir zaman (Allah'a) döneceğini düşünmedi.

Evet, öyle! Halbuki Rabbi, onda olan her şeyi görmekteydi!

Yok yok! Hayır! Akşamın (geçip giden) alacakaranlığını tanıklığa çağırırım.

Ve geceyi, onun (safha safha) gözler önüne serdiklerini,

ve dolunay haline gelen ayı:

(işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.

Peki, onlara ne oluyor da (öteki dünyaya) inanmıyorlar?

Ve Kur'an kendilerine okunduğunda saygıyla yere kapanmıyorlar?

Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar!

Ama Allah, onların (kalplerinde) gizlediklerini bilir.

O halde, onlara (öteki dünyada) şiddetli azabı haber ver,

yalnız (pişmanlık duyarak) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır!