Gök yarıldığı,

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Yer uzatılıp düzlendiği,

İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı,

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine doğru çaba göstermektesin ve sonunda O'na varacaksın.

Kimin kitabı sağından verilirse,

Onun hesabı pek kolay görülecektir.

Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir.

Kimin de kitabı arkasından verilirse,

O da: "Mahvoldum!" diye bağıracaktır.

Ve o alevli ateşe girecektir.

Çünkü o dünyada, âilesi arasında pek şımarıktı.

Çünkü o bir daha dirilip Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı.

Hayır! Gerçekten Rabbi onu görüyordu.

Andolsun şafak vaktine!

Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere!

Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!

Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?

Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.

Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.

Halbuki Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.

Resulüm! Onlara acı azabı müjdele.

İman edip sâlih amel işleyenler başkadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.