Gök yarıldığı..

Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraşan da budur.

Yeryüzü dümdüz edildiği..

İçindekiler boşalıp, atıldığı zaman..

Ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman..

-Ey insan, sen, Rabbine kavuşmak için çabalayıp durdun. İşte ona kavuştun.

Kimin kitabı sağından verilmişse..

O, kolay bir hesapla hesap verecektir.

Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir.

Kimin de kitabı arkasından verilmişse..

Ölüp, yok olmak isteyecek..

Ve alevli ateşe girecektir

Nitekim o, ailesinin yanında neşeli idi.

O, asla dönmeyeceğini sanıyordu.

Elbette dönecekti! Çünkü Rabbin onu gözlüyordu.

Andolsun şafağa.

Geceye ve kapladıklarına..

Dolunay halindeki Ay’a..

Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.

Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar.

Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.

Allah, onların (içlerinde) sakladıklarını en iyi bilendir.

Onlara acı bir azabı müjdele..

Ancak, iman edip doğruları yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.