Gök yarıldığı,

Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı,

İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, nihâyet O'na varacaksın.

(O zaman) Kimin Kitabı sağından verilirse:

O, kolay bir hesaba çekilecek,

Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir.

Kimin Kitabı arka tarafından verilirse.

O, ölümü çağıracak,

Ve alevli ateşe girecektir.

Çünkü o, (dünyâda) âilesi arasında (şımarık ve) sevinçli idi.

O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.

Hayır, Rabbi O'nu görmekte idi.

Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına,

Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,

Değirmileşen aya,

Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!

Onların nesi var ki inanmıyorlar?

Kendilerine Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar?

Tersine o nânkörler yalanlıyorlar.

Allâh onların, içlerinde gizledikleri (düşünceleri) biliyor.

Onlara acı bir azâbı müjdele.

Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mükâfât vardır.