Gök yarıldığında,

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.

Yer düzlendiğinde,

İçinde ne varsa atıp boşaldığında,

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.

Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalar, sonunda Ona kavuşursun.

Kimin defteri sağından verilirse,

Hesabı kolayca görülecek,

Ailesine sevinçle dönecektir.

Defteri arkasından verilene gelince:

O da helâkini isteyecek,

Ve alevli ateşe girecektir.

Halbuki o ahbabının arasındayken pek keyifliydi.

Çünkü Rabbine hiç dönmeyecek sanıyordu.

Aksine, Rabbi onu görüyordu.

Yemin ederim akşamın alacakaranlığına,

Ve geceye ve barındırdıklarına,

Ve dolunay halindeki Aya:

Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.

Onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?

Kendilerine Kur'ân okunduğunda secde etmiyorlar?

Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.

Allah ise onların gönüllerinde neler sakladıklarını pek iyi biliyor.

Sen onları acı bir azapla müjdele.

Ancak iman edip güzel işler yapanlar müstesna. Onlar için ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.