Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

Ve senin yükünü kaldırıp attık.

Öylesine yük ki çökertmişti belini.

Ve adını yücelttik.

Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

Artık sen de ibâdeti bitirince yorul.

Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul.