Senin göğsünü açmadık mı (darlığını genişletmedik mi)?

(Hakikati açarak beşeriyet) yükünü senden almadık mı?

Ki o (-nun ağırlığı), senin belini çatırdatmıştı!

Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaşatarak) yüceltmedik mi?

Bu yüzdendir ki, kesinlikle zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Evet, kesinlikle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

(İşlerinden) kurtulunca, (esas işinle) yorul!

Rabbini değerlendir!