Biz senin göğsünü açmadık mı?

Üzerinden yükünü atmadık mı?

Ki o senin belini bükmüştü.

Senin şanını yükseltmedik mi?

Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.

Evet zorlukla beraber bir kolaylık da vardır.

O halde boş kaldığın zaman (ibadet ve dua ile) yorul.

Ve yalnız Rabbine rağbet et. [1]