(Ey Rasûlüm), senin saadetin için, göğsünü (hikmetle doldurub) genişletmedik mi?

Senden (peygamberliğin ağır) yükünü hafifletib kaldırmadık mı?

Öyle ki, (o yük) sırtını çatırdatıb bükmüştü.

Senin şanını, (ismin ezan ve ikametlerde okunmakla) yükseltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolay var.

Evet muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık var...

O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirib) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibadet için) kalk yorul;

Ve yalnız Rabbine rağbet edip (O’ndan) iste...