(Ey Muhammed!) Senin saadetin için, göğsünü (hikmetle doldurmak suretiyle) genişletmedik mi?

(2-3) Senden, belini çatırdatıp bükmüş olan (peygamberliğin ağır) yükünü (“Sen sadece bir tebliğcisin” diyerek) hafifletmedik mi?

(2-3) Senden, belini çatırdatıp bükmüş olan (peygamberliğin ağır) yükünü (“Sen sadece bir tebliğcisin” diyerek) hafifletmedik mi?

Senin şanını (alemlere rahmet olarak göndermekle) yüceltmedik mi?

Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

Gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

O halde (bir iş ve ibadetten) boşaldın mı (hemen ikinci bir iş ve ibadete) koyul!

Ve (her işinde) yalnız Rabbine yönel ve (O'ndan) iste!