Şerh etmedik mi senin içün bağrını?

Ve indirmedik mi senden o bârını?

Ki zâr etmişti bütün zahrını?

Ve yükseltmedik mi senin zikrini

Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var

O halde boşaldın mı yine kalk yorul

Ve ancak rabbına rağbet et, hep ona doğrul